คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพลงคณะมนุษยศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
ก่อนหน้า
เมษายน 2557 
ต่อไป
อา
พฤ
30311 2 3 45
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
รายงานการประชุม

 
ลิงหน่วยงาน แผนกลยุทธ์คณะ ปี2555-2559 มนุษยศาสตร์กับประชาคมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บน Facebook คลังข้อมูลนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์ E-Learning :: ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร Youtube Channel คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมรมศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ถ้าหากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

Undergraduate
Graduate
การรับสมัคร-ศึกษาต่อ

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม

[6]

การประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[7]


[6]

โครงการสานสามัคคีคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556

[7]


[6]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555

[7]


[6]

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2555

[7]


[6]

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาภาษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

[7]


[6]

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2556

[7]


[6]

โครงการสานสามัคคีคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555

[7]


[6]

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2555

[7]


[6]

สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

[7]


[6]

ค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

[7]

กิจกรรมอื่นๆ...สารบัญเว็บไซต์
หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่คณะ
แผนผังอาคารคณะ
ประมวลภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม

บุคลากร

ระเบียบการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
ค้นหาตารางสอนอาจารย์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เจ้าหน้าที่ลาประจำวัน

ข้อมูลคณะ

ประวัติคณะ
ปฏิญญาคณะ
นโยบายคุณภาพ
ปรัชญา,ปณิธานและอัตลักษณ์
วิสัยทัศน์,พันธกิจและเป้าประสงค์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ที่ปรึกษาคณะ (ภาคประชาชน)
โครงสร้างคณะ
สัญลักษณ์ประจำคณะ

หลักสูตรการศึกษา

เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
การรับสมัคร-ศึกษาต่อ
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ระบบการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตโครงการจัดการศึกษาครู-อาจารย์ประจำการ ภาคฤดูร้อน

กิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ

เว็บไซต์งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงและ
ศิลปวัฒนธรรม

คลังข้อมูลคติชน
ชมรมศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร


สารสนเทศ

สารบรรณออนไลน์
จดหมายเวียนออนไลน์
เอกสารออนไลน์
คำสั่งออนไลน์
จองห้องประชุม
ฐานข้อมูลวิจัย
วารสารออนไลน์
HumanQA-Online
ข้อมูลบุคลากร
ติดตามแผนออนไลน์
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
Youtube channel HumanOpen DOM Window