แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา


 สุรีพรย์    13 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 117


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  อินทจามรรักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา