นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรมการทำอาหารเกาหลี


 สุรีพรย์    27 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 101


 

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  อาจารย์พุธิตา สิงหเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี นำนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมการทำอาหารเกาหลี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี  โดยให้นิสิตแบ่งกลุ่มทำอาหารทั้งหมด 3 เมนู ได้แก่ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี พิซซ่าเกาหลี และข้าวผัดเกาหลี ซึ่งกิจกรรมนี้นิสิตจะได้ทราบวัฒนธรรมอาหารเกาหลี รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการแนะนำจากอาจารย์ชาวเกาหลี และเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารทั้ง 3 เมนูที่ได้ทำขึ้น ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคาร4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันออก