เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์เดิม

คณะจะหยุดการปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-2009, 0-5596-2035 โทรสาร 0-5596-2000