ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (สำหรับนิสิตและบุคลากรม.นเรศวร)ในระหว่างวันที่ 26 ต.ค -26 พ.ย. 64(ระยะเวลา 80 ชม.)โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด่วน!!! รับจำนวนจำกัด เพียง 10 คนเท่านั้น!!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...


ข่าวประชาสัมพันธ์  7 ต.ค. 2564
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร...

ข่าวประชาสัมพันธ์  23 ก.ย. 2564
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์...

ข่าวประชาสัมพันธ์  23 ก.ย. 2564
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่...
ดูทั้งหมด

ผลงานบุคลากร/นิสิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี คว้าเงินรางวัล...

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ Miss Jiyoung Choi อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการส่งผลงานวรรณกรรมเข้าประกวดในงานรางวัลวรรณกรรมซูริม (수림문학상) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผลงานนวนิยายเรื่อง...

วิดีโอทั้งหมด
Humanities Channels
See Through HUMAN!

ผลงานชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ” ผลงานของ นายณัฐชนน ภูขมัง ชื่อผลงาน See Through HUMAN! ชื่อทีม ครูน้อยมอหนองอ้อ