ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค...

ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์  7 ส.ค. 2563
การประเมิน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร...

ข่าวประชาสัมพันธ์  5 ส.ค. 2563
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้...

ข่าวประชาสัมพันธ์  3 ส.ค. 2563
กิจกรรมมอบ สัญลักษณ์ คณะมุนษยศาสตร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์  30 ก.ค. 2563
การอบรม หลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์...

ข่าวประชาสัมพันธ์  30 ก.ค. 2563
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์...
ดูทั้งหมด

ผลงานบุคลากร/นิสิต

แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

วิดีโอทั้งหมด
Humanities Channels
กยศ. กรอ. มน. EP1 : วิธีการกรอกข้อมูล กยศ กรอ ในเว็บไซต์

วิธีการกรอกข้อมูล กยศ กรอ ในเว็บไซต์ เว็บไซต์ กยศ. ม.น. : https://studentloan.nu.ac.th/ เอกสารตัวอย่างเอกสารแบบคำขอกู้ กยศ. กรอ. : https://bit.ly/2UkQvhc นิสิตสามารถส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000