ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาดูงานการกำหนดเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน...

วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมินภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากงานบริหาร...

ประกาศ/ราคากลาง  1 มี.ค. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...
ดูทั้งหมด

ผลงานบุคลากร/นิสิต

Humanities Channels
วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปรับปรุง)
วิดีโอทั้งหมด