คณาจารย์และนิสิตภาควิชาดนตรี อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงดนตรีในกิจกรรมดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ


 สุรีย์พร    12 ม.ค. 2567     เปิดอ่าน 109


 

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงดนตรีในกิจกรรมดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร ที่เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 300 คน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
December 5, 2023 —- Lecturers and students from the Department of Music, Faculty of Humanities, Naresuan University, performed musical compositions from the king Rama 9 in H.M. Song Garden, the music. This event aimed to express love and gratitude for His Majesty King Bhumibol Adulyadej's musical talents, paying tribute to his benevolence and contributions. The event took place at the courtyard of the Royal Monument of King Naresuan, Naresuan University.

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาดนตรี

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง