คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม NU Research World Cafe 2024 ครั้งที่ 1


 สุรีย์พร    27 ต.ค. 2566     เปิดอ่าน 222


 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม NU Research World Cafe 2024 ครั้งที่ 1 จัดโดย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "พิษณุโลกบนรอยเลื่อนทางยุทธศาสตร์: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัย" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย บรรยากาศการจัดกิจกรรมได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายนักวิจัยโดยมีความคาดหวังว่าจะนำมาซึ่งการทำงานบูรณาการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะต่อไปในอนาคต ณ ห้อง Gearlaxy Space USIS [Unit of Startup and Innovation Services] คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.............
October 19, 2023 —- Asst. Prof. Dr. Onusa Suwanpratest, the Dean of the Faculty of Humanities, along with the faculty’s administrators and professors, participated in the “NU Research World Cafe 2024” event organized by the Research and Innovation Division of Naresuan University. The event featured a special lecture on “The Global Landscape on Research Strategies: Opportunities and Challenges for Researchers” by Prof. Dr. Surachart Bamrungsuk, a member of the University Council. The event provided a platform for researchers to engage in discussions and share information with the hope of fostering future collaborative research efforts among the researchers. This event took place at the Gearlaxy Space USIS [Unit of Startup and Innovation Services] in the Faculty of Engineering at Naresuan University.

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง