โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต “The Final Conclusion Project”


 สุรีย์พร    5 ต.ค. 2566     เปิดอ่าน 235


 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต “The Final Conclusion Project” การแสดงดนตรีสากลของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาแนวคิด การจัดการแสดงคอนเสิร์ต และการจัดกิจกรรมดนตรีสด ได้แก่ การออกแบบแสง การออกแบบโฆษณา การบริหารจัดการ ศึกษาการรวมวงดนตรีและการแสดงดนตรีจากนักประพันธ์เพลงต่าง ๆ ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี สไตล์การแต่งเพลงและทฤษฎีดนตรี และถ่ายทอดศิลปะทางด้านดนตรีโดยการแสดงให้ประจักษ์สู่สาธารณชน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้แทนอธิการบดี) กล่าวเปิดโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมการแสดงดนตรีกว่า 500 คน ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

...........

October 5, 2023 --- the Department of Music, Faculty of Humanities, Naresuan University, organized "The Final Conclusion Project" concert, a music performance by senior students majoring in Music. This project aimed to encourage students to develop their ideas in concert organization and live music performance including lighting design, advertisement, management, and so on. The project also aimed to showcase the art of music performance to the public. This event was graced by Assoc. Prof. Dr. Wattana Padget, the Deputy Dean for Academic Affairs who inaugurated the project. The Dean of the Faculty of Humanities, Asst. Prof. Dr. Onusa Suwannapratest, presented the project's objectives. The concert took place at the 72nd Anniversary of Queen Sirikit Theatre, Naresuan University which attracted over 500 audiences.


 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาดนตรี

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง