คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ LOCAL FOOD ON GLOBAL STAGE นงานสัมมนานักวิชาการระดับนานาชาติด้านอารยธรรมศึกษา 2023 International Symposium on Cultural and Civilization “SOFT POWER: THE CULTURAL DIPLOMACY


 สุรีย์พร    18 ก.ย. 2566     เปิดอ่าน 259


 

 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ LOCAL FOOD ON GLOBAL STAGE ร่วมกับ อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลป วิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานสัมมนานักวิชาการระดับนานาชาติด้านอารยธรรมศึกษา 2023 International Symposium on Cultural and Civilization “SOFT POWER: THE CULTURAL DIPLOMACY" จัดโดย วารสารอารยธรรม ศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติด้านอารยธรรมศึกษา และเพื่อยกระดับวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป

-----------

September 15, 2023 --- Asst. Prof. Dr. Onusa Suwanpratest, the Dean of the Faculty of Humanities, was invited as a panelist on the topic "Local Food on Global Stage," together with Mr. Anuwat Cheuryen, Director of International Gastronomy Tourism Center, Maejo at the 2023 International Symposium on Culture and Civilization entitled “Soft Power: the Cultural Diplomacy”. This event was organized by the Mekong-Salween Civilization Studies, Faculty of Humanities, Naresuan University and academic network partners.

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง