พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2566


 สุรีย์พร    4 ก.ย. 2566     เปิดอ่าน 247


 

 

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566 ได้ถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นได้มีพิธีมังคลาภิเษกสุวรรณภิงคารจำลอง ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำคณะมนุษยศาสตร์(ตุ้งติ้ง) และมอบใบแก้ว อันเป็นประเพณีของสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
..................
September 4, 2023 -- Asst. Prof. Onusa Suwanpratest, Dean of the Faculty of Humanities, and the administrative committees participated in the orientation ceremony to welcome new undergraduate students for 2023. This orientation was followed by a ceremony for new students to receive ‘Bai Kaeow’ (a symbol of the HU faculty) and pay homage to the royal statue of King Naresuan for the academic achievement.

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง