คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรม “ผู้บริหารพบภาควิชา”


 สุรีย์พร    18 ส.ค. 2566     เปิดอ่าน 192


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรม “ผู้บริหารพบภาควิชา” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงเป็นการแจ้งข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการผลิตงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้แทนภาควิชามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อีกด้วย
.
August 7, 2023 -- The Dean of the Faculty of Humanities, Asst. Prof. Onusa Suwanpratest, and the administrative committees attended the "Meet your administrative team" meeting with Department of English and support staff. The HU administration team intends to introduce team members, the administrative direction, vision, goal, and fundamental values as "Better Together," as well as solicit department recommendations. On this occasion, Asst. Prof. Sudsuang Yutdhana, Head of the Department of English, serves as a representative to present flowers to the Dean.

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง