นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ณ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย


 สุรีย์พร    4 ก.ค. 2566     เปิดอ่าน 165


 

 

นางสาวฉัตรฉวี แซ่ท้าว และนายฉัตรมงคล อินทร์แก้ว นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาถิ่น วัฒนธรรม ศาสนา การละเล่น และการทำอาหารพื้นเมืองตลอดจนวัฒนธรรมด้านอื่น ๆของประเทศมาเลเซีย ซึ่งนิสิตได้รับประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างแดน การแก้ปัญหาด้วยตนเองและพัฒนาศักยภาพในหลากหลายมิติ ณ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง