นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมนำเสนองานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (WISH 2019)


 สุรีย์พร    17 ธ.ค. 2562     เปิดอ่าน 1103


 

 

นางสาวทิพวรรณ พุทธจร นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมนำเสนองานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี เรื่อง “วิเคราะห์วัจนกรรมบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษณุโลก เขต 1 ปี พ.ศ. 2562” ในการประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (WISH 2019) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ร.ศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 

ขอบคุณภาพ L-Arts UTK

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาไทย

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง