คณะผู้บริหารคณะมนุษยสษสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก ANABUKI COLLEGE GROUP สถาบันวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโกะคุและชิโกะคุ ประเทศญี่ปุ่น


 สุรีย์พร    22 พ.ย. 2565     เปิดอ่าน 199


 

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Jin Murakami ผู้แทนจาก ANABUKI COLLEGE GROUP พร้อมด้วย Ms.Sataporn Tantanee (ล่าม) ที่เดินทางมาแนะนำ Japanese Language Department ของ ANABUKI COLLEGE GROUP ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโกะคุและชิโกะคุ ประเทศญี่ปุ่น มีสถาบันวิชาชีพทั้งหมด 18 สาขา ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้เจรจาหารือในประเด็นเรื่องการให้ทุนการศึกษาและการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศอีกด้วย จากนั้น ได้เดินทางไปเข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง