การแสดงดนตรีไทย


 สุรีย์พร    7 ต.ค. 2565     เปิดอ่าน 249


 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแสดงดนตรีไทย "ดุริยางควิศิษฏ์ หลวงประดิษฐไพเราะ" โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ชั้นปีที่ 4 การคอนเสิร์ตดนตรีไทยที่คัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่า เพื่อระลึกถึงครูหลวงประดิษฐไพเราะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาดนตรี

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง