กิจกรรม “วันวิชาโทภาษาอาเซียน”


 สุรีย์พร    25 ส.ค. 2565     เปิดอ่าน 325


 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม “วันวิชาโทภาษาอาเซียน” โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่นิสิตและผู้สนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มวิชาภาษาตะวันออก ได้แก่ ภาษาลาว ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาเวียดนาม ซึ่งทั้ง 3 ภาษานี้ เป็นรายวิชาโทและวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรปริญญาตรีที่คณะมนุษยศาสตร์เปิดการเรียนการสอน ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศลาว ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม อาทิ การเต้นบาสโลป สาธิตการทำอาหารลาว (ส้มตำ) การแต่งกายชุดประจำชาติเวียดนาม อ๋าว ส่าย (áo dài)  การชงกาแฟฟิน กาแฟเวียดนาม การทำอาหาร bala bala และ การชงกาแฟอินโดนีเซีย  เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก MR. Bhawika  Miss.Octaria Ningsih และ. Mr.Darmanto คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมสาธิตการแสดงระบำของชาวเกาะสุมาตรา การแสดงตัวละครจรกาในเรื่องอิเหนา การแสดงระบำจาน และ การแสดงเครื่องดนตรีอังกะลุง โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมเล่นอังกะลุงและมีบาวิกา (Bhawika) เป็นนำเล่น ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง