ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง การเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประเภท ร้านข้าวราดแกง จำนวน 1 ร้าน บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์


 พจนีย์    5 ส.ค. 2565     เปิดอ่าน 270


 

 

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ประเภท ร้านข้าวราดแกง จำนวน 1 ร้าน ณ บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สนใจเข้าเสนอราคาสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบเสนอราคา หรือ URL: https://shorturl.asia/MznWK  และยื่นซองการเสนอราคา ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ งานการเงินและพัสดุ ห้อง HU 2111 คณะมนุษยศาสตร์ 

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ