คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดหอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีย์พร    9 ก.พ. 2565     เปิดอ่าน 392


 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดหอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยนเรศวร และห้องนิทรรศการช่างสิบหมู่ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงาน นายจิตติพงษ์ จันทร์เสม ศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสาธิตการปักผ้าแบบไทย ในนิทรรศการช่างสิบหมู่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ประพันธ์บทกลอนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม ประพันธ์คำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อจัดแสดง ณ หอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯ อีกด้วย

 

 

 ป้ายกำกับ :  

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง