คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการจัดงานสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ในประเทศไทย


 ประธาน    21 ธ.ค. 2564     เปิดอ่าน 497


 

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วศินรัฐ นวลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมการจัดงานสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนในประเทศไทย พิธีเปิดงานโดย Mr. Ma Jianfei ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Mr. Liu Li อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาทั้งไทยและจีนเข้าร่วม

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านภาษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-จีน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหนึ่งในสถาบันที่กำลังดำเนินการด้านความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาภาษาจีน เสริมสร้างระบบการจ้างและอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันออก

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง