เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีย์พร    23 พ.ย. 2564     เปิดอ่าน 585


 

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยได้ทำการเปิดสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียมาอย่างต่อเนื่อง ทางคณะมนุษยศาสตร์ได้รับความกรุณาจากท่านเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต อาสาสมัครผู้สอนภาษา สื่อการเรียนการสอนและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ การแลกเปลี่ยนด้านดนตรีและศิลปะการแสดงอันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีของทั้งสองประเทศ รวมถึง การพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในอนาคต

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง