กิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชา” ครั้งที่ 1 ภาควิชาภาษาตะวันออก


 สุรีย์พร    29 ต.ค. 2564     เปิดอ่าน 371


 

 

 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมุษยศาสตร์ เข้าร่วมพบปะพร้อมประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาพม่าศึกษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชา” ผ่านทางระบบออนไลน์ Microsoft teams กิจกรรมนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก อีกทั้งยังเป็นแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการผลิตงานวิจัย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากภาควิชา เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันออก

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง