งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม เรายังอยู่ด้วยกัน มนุษยศาสตร์ 2564 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 /2564


 สุรีย์พร    23 ก.ย. 2564     เปิดอ่าน 495


 

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วม กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เรายังอยู่ด้วยกัน มนุษยศาสตร์ 2564" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับทราบถึงปรัชญา นโยบาย และแนวทางในการพัฒนานิสิต จากคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนตอบประเด็นข้อซักถาม รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นอกจากนั้น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลนิสิตที่ทำคุณประโยชน์และที่สร้างชื่อเสียงแก่คณะและมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางสาวกรกนก ศรีวิชัย  ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมคมแห่งประเทศไทย

2. นายปรัชญา หงษ์วิเศษ ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เกม ROV (Arena of valor ) การแข่งขัน ‘AIS 5G eSport U-LEAGUE 2020’ 

3.  นายรณกร บัวติ๊บ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันท่องกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา   

4. นายคณิศร รุ่งสว่าง   ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา งานกิจกรรมประจำปี 2563 “Fête de l’ATPF  encore vivante !”  

5. นางสาวสมฤทัย ศรีสัตยา   ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา งานกิจกรรมประจำปี 2563“Fête de l’ATPF  encore vivante !”             

และในช่วงท้าย เป็นกิจกรรม พี่พบน้อง “เชิดชูศรัทธากล้าแกร่ง ปี 1มนุษยศาสตร์” เป็นการแนะนำพี่ๆสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งพี่ๆจะเป็นหนึ่งในช่องทางอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและตอบข้อซักถามเบื้องต้นให้กับน้องๆในระหว่างที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดกาเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง