นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020


 สุรีย์พร    6 พ.ย. 2563     เปิดอ่าน 560


 

 

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก นำนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน คือ นายธวัชชัย อ่วมบุญ นางสาวปพิชญา คำลือ นางสาวจันสุดา จั๋นคำ นางสาวฉัตรฑริกา นิลาพันธ์ และ นางสาวสุชาดา วงษ์เป้า เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ  “中清杯”  การประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 จัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และได้รับรางวัลชมเชย จากจำนวนผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 29 ทีม โดยมี Mr. Yang Bo และ Mr. Zhengrong Tan เป็นผู้รับผิดชอบแนะนำให้คำปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

สามารถเข้าชมการประกวดการแข่งขันรอบตัดสินได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCHs8j0duGdLtnualtn_mALw?view_as=subscriber

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันออก

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง