โครงการถ่ายทอดความรู้ จากอาจารย์ผู้เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2562


 สุรีย์พร    25 ก.ย. 2563     เปิดอ่าน 714


 

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์และการครองตน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล ซึ่งได้รีบเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นธานเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีผู้ที่ต่ออายุราชการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล   (เกษียณอายุราชการ)

          -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช  นิยมธรรม (เกษียณอายุราชการ)

          - รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง (ต่ออายุราชการ)

          ภายในงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล การแสดงนาฎศิลป์ ชุด “พระลอลงสวน”และ “ฟ้อนแพน” การแสดงรำสงกรานต์พม่า และรำวัฒนธรรมการใช้ทานาคาของชาวพม่าโดยคณาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง