ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 พจนีย์    26 ส.ค. 2563     เปิดอ่าน 301


 

 

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงห้องเรียนอเนกประสงค์ งบประมาณโครงการ 6,310,000 บาท เนื่องจากมีการปรับแบบรูปรายการ และราคากลาง

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :