การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


 สุรีย์พร    13 ก.ย. 2562     เปิดอ่าน 1352


 

 

วันที่ 12 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม Slope HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “ภาษาไทย พัฒนาให้ก้าวไกล สู่ความสำเร็จ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 40 คน จาก 21 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้    

ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว วีรัญญา วรวงศ์ชัยกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายอภิปรัชญา คงดี โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายวุฒิชัย อินคำ โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย

รางวัลชมเชย อันดับ 1  นายจง  กลิ่นหอม โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก

                   อันดับ 2  นางสาวแพรพานทอง  บัวหิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

คณะมนุษยศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

 

 ป้ายกำกับ :  

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง