คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนานิสิตแก่สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    13 ก.ย. 2562     เปิดอ่าน 932


 

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร พบสโมสรนิสิตและประธานชั้นปี ของคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนานิสิต พร้อมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ “เก่ง ดี มีรสนิยม สมค่ามนุษยศาสตร์” พร้อมให้กำลังใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนานิสิตต่อไป 

 

 

 ป้ายกำกับ :  

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง