ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการลดค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร


 พจนีย์    8 ก.ค. 2563     เปิดอ่าน 764


 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการลดค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยยกเว้นค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ