ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562


 สุรีย์พร    13 ก.ย. 2562     เปิดอ่าน 877


 

 

วันที่ 12 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมงานทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลพร้อมปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ อันจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ณ ลานดาว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ได้ร่วมถวายกองผ้าป่าการกุศลเพื่อสมทบทุนการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้แก่วัดยางเอน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,750 บาท ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการสมทบทุนสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์จำนวน 22 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท

 

 

 ป้ายกำกับ :  

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง