ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเสนอราคาการเช่าพื้นที่ถ่ายเอกสาร จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนและพิมพ์งานสี ขาวดำ (ครั้งที่ 2)


 พจนีย์    9 ก.ย. 2562     เปิดอ่าน 543


 

 

ขยายระยะเวลาการประกาศการเสนอราคาเช่าพื้นที่ถ่ายเอกสารฯ จากเดิม สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2562  

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :