คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมงานสุขสราญ สงกรานต์ มอนอ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567


 สุรีย์พร    10 เม.ย. 2567     เปิดอ่าน 54


 

 

วันที่ 10 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมงานสุขสราญ สงกรานต์ มอนอ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อองค์พระนเรศวรมหาราช รดน้ำขอพรจากคณาจารย์อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นร่วมชมการแสดงชุด “รำเต้นเล่นสงกรานต์ สุขสราญมังคละ” โดยนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ