ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลCWIEดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566


 สุรีย์พร    4 เม.ย. 2567     เปิดอ่าน 28


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง