ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง การเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 ร้าน


 พจนีย์    13 ม.ค. 2563     เปิดอ่าน 710


 

 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์

เรื่อง การเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคาร 5 - 6 ชั้น 1

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 ร้าน

- เอกสารประกอบด้วย 1. ประกาศให้เช่าพื้นที่ฯ 2. ใบเสนอราคาเช่าพื้นที่ฯ

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :