คณะมนุษยศาสตร์ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก”


 สุรีย์พร    12 ม.ค. 2567     อ่านแล้ว 161


 

 

ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” จัดโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย เมื่อระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติพระนครคีรี (อุทยาน ร.4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการทำนุบำรุงระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก โดยมีคณาจารย์และนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรีร่วมแสดงใน ชื่อชุดการแสดง “เสน่ห์ศิลป์ถิ่นสองแคว” ประกอบด้วย การแสดงเพลงพื้นบ้าน เป็นเพลงฉ่อย โดย ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลก ( นายศราวุธ สุดงูเหลือม ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย และนายจาตุพัฒน์ แสงสว่าง ศิษย์เก่าสาขาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี) ,การแสดงชุด “ระบำเสลาลีลา”, “เสน่ห์นางโกร๊ก” (ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ของ นางสาวสิริยากร บุญโสภา และนางสาวดวงฤทัย วิยาภรณ์ นิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง) และ รำมังคละพิษณุโลก ภายในงานยังมีชุดการแสดง ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านจากภูมิภาคต่าง ๆเช่น เม็กซิโก เกาหลีใต้ รัสเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดียมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองในภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย
???? Nuttapuchw Nutz Worrakulwattana
...............
Dr. Purita Ruangjirayos, Vice Dean for Student Affairs and Alumni Relations, represented the Dean of the Faculty of Humanities at the 12th ASEAN Cultural and International Performance Festival, titled “Rakpripree Gems of Culture: Precious Global Heritage”' The event, held from December 5 to 7, 2023, was organized by the Research and Cultural Promotion Institute, Phetchaburi Rajabhat University, in collaboration with network organizations. The festival took place at the Historical Park of Phra Nakhon Khiri (Rama 4th Park), Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi Province. As part of the collaborative efforts between the Faculty of Humanities and external organizations, faculty members and students from the Department of Performing Arts and the Thai Cultural Heritage Studies program participated in a performance titled “Enchanting Local Arts of Song Khwae.” The performance included traditional folk songs performed by local artists from Phitsanulok Province (Mr. Sarawut Sudngualem, alumni of the Thai Language Department, and Mr. Jatupat Saengsawang, alumni of the Thai Cultural Heritage Studies program in the Department of Music). Additionally, there were performances of the “Salaleela Dance,” “Charm of Nang Grok” (creative works in the field of puppetry by Miss Siriyakorn Bunsophon and Miss Dwongrutai Wiyaporn, students of the Department of Performing Arts), and Phitsanulok’s “Ram Mangkhala.” The event also featured art, music, and traditional dance performances from various regions such as Mexico, South Korea, Russia, Malaysia, Indonesia, the Philippines, and India, serving as a medium to foster unity in the ASEAN region.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง