รองคณบดีฝ่ายบริหารและนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับโล่เกียรติคุณ “ศรีรัตนธรรมจักร”


 สุรีย์พร    1 พ.ย. 2566     อ่านแล้ว 164


 

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้ารับโล่เกียรติคุณ “ศรีรัตนธรรมจักร” ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์และประพฤติปฎิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จากนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ นายไพฑูรย์ จันทร์พรหม นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย (รองประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์) ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ “ศรีรัตนธรรมจักร” ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ณ ศาลาชินราชธำรงวิศิษฏ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านมา ณ ที่นี้
........................
November 1, 2023 ---- Assoc. Prof. Wararat Mahamontri, the Associate Dean for Administration, received the honorary plaque "Srirattana Thammajak" from Mr. Songphon Wichaitkatkha, Deputy Governor of Phitsanulok Province. Simultaneously, Mr. Paitoon Janprom, a student majoring in Thai language (Vice President of the Humanities Faculty Student Club), also received the honorary plaque "Srirattana Thammajak" at Phra Sri Rattana Mahathat Temple, Phitsanulok Province.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง