โครงการปฏิบัติการภาคสนามทางภาษาศาสตร์


 สุรีย์พร    19 ต.ค. 2566     อ่านแล้ว 201


 

 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา จัดโครงการปฏิบัติการภาคสนามทางภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติการภาคสนามในครั้งนี้นิสิตได้ฝึกเก็บข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมผู้ไทยและไทยทรงดำ และศึกษาประเพณี “ทอดเทียนโฮม” หรือ “ทอดผ้าป่าเทียนโฮม”ที่จัดร่วมกันของหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลช่องลม ณ บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 2 และบ้านปรือพันไถ หมู่ที่ 4 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
...........
September 2023, 15 – 17 --- The Department of Linguistics, Folklore, Philosophy, and Religion organized the project led by Asst. Prof. Keawta Saleepot, a lecturer of the Department of Linguistics. In this project, master's and doctoral students majoring in linguistics conducted fieldwork to collect data to enhance their research skills in the areas of language and culture. During the fieldwork, the students collected data on the languages and cultures of Thai people, as well as studied the tradition of 'Thod Thian Hom' or 'Thod Pha Pa Thian Hom.' This tradition is jointly organized by various villages in Tambon Chong Lom, including Ban Ketsakasorn (Village 2) and Ban Pru Phan Thai (Village 4), Tambon Chong Lom, Lang Suan District, Kamphaeng Phet Province.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง