โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต “ดุริยนฤมิต ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์”


 สุรีย์พร    5 ต.ค. 2566     อ่านแล้ว 179


 

 

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต “ดุริยนฤมิต ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์” แสดงโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ที่คัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่ามาจัดการแสดงที่มีการบูรณาการระหว่างดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน และศิลปะการแสดง สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานการแสดงดนตรีของนิสิตออกสู่สาธารณชน จำนวน 4 ชุดการแสดง
1. เพลงลาวเจ้าซู เถาวงสะล้อซอซึงผสมหุ่ยเจ็ดใบ
2. เพลงทยอยกลาง สามชั้น วงปี่พาทย์เสภา
3. เพลงลาวแพน เดี่ยวขิมหมู่
4. เพลงไทยเนื้อเต็ม วงดนตรีไทยร่วมสมัย
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ผู้แทนอธิการบดี) กล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
..............

October 4, 2023 --- the Department of Music, Faculty of Humanities, Naresuan University, organized the "Duriya Naruemitr Professor Dr. Utid Nakswasdi" concert, a Thai musical show, performed by senior students majoring in Thai Music. In this event, the organizers selected and rearranged songs as well as created a show by integrating Thai music, international music, traditional music, and performing arts. The aim was to establish a cultural network in the Lower Northern and Upper Central regions, promoting cultural connections. This concert also served as a platform to showcase the musical talents of the students to the public. This event was graced by Dr. Jaroon Sarin, Director of the Office of the President who inaugurated the project. The Dean of the Faculty of Humanities, Asst. Prof. Dr. Onusa Suwannapratest, presented the project's objectives. The show took place at the 72nd Anniversary of Queen Sirikit Theatre, Naresuan University.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง