โครงการกีฬา “ดอกแก้วเกม”


 สุรีย์พร    3 ต.ค. 2566     อ่านแล้ว 217


 

 

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการกีฬา “ดอกแก้วเกม” จัดโดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิตสาขาวิชาต่างๆในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างออกกำลังกายสร้างความแข็งแรง ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในหมู่คณะ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตแต่ละสาขาวิชา สร้างสุขภาพใจที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา โดยหวังว่าในการจัดโครงการครั้งต่อไป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของคณะ จะได้มีโอกาสแข่งขันกีฬากระชับมิตรในระดับคณะร่วมกัน ในการนี้ ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักกีฬาแต่ละสีที่ชนะการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง