อำลาช่อแก้ว 63


 สุรีย์พร    11 ก.ย. 2566     อ่านแล้ว 190


 

 

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 4ในโครงการ “อำลาช่อแก้ว 63” จัดโดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่คณะจัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้กล่าวคำอำลาและกล่าวความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนๆ และรุ่นน้องอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบอุ่นและเป็นกันเองของรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

............

September 8, 2023 – Asst. Prof. Dr. Onusa Suwanpratest, Dean of the Faculty of Humanities, honored as the guest of honor to inaugurate and deliver a speech to the senior students in the "Am La Chor Kaeow (a senior farewell project), organized by the Student Association of Humanities Faculty. This event is considered a traditional ceremony to bid farewell and congratulate senior students who are about to complete their degrees. It also provides an opportunity for senior students who are graduating to officially share their feelings with their peers and juniors at the Multi-Purpose Building, Naresuan University.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง