นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


 สุรีย์พร    7 ก.ย. 2566     อ่านแล้ว 289


 

 

วันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษา และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จำนวน 550 คน เพื่อให้ข้อมูลและตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนการศึกษาต่างๆในหลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์เปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
….
September 7, 2023 -- Dr. Niparat Imsil, Associate Dean for Academic Affairs and the staffs from the Faculty of Humanities, Naresuan University, participated in an educational and career guidance exhibition for the academic year 2023. The event was held for 550 students in the 12th grade of Chalermkwansatree school to provide information and answer questions related to further education and scholarships in the programs offered by the Faculty of Humanities, Naresuan University.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง