พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    20 ก.ค. 2566     อ่านแล้ว 179


 

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังฆพันธานนท์ คณบดีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิต ได้ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีด้านการทำนุบำรุงศาสนาอันดีงาม ให้คงอยู่และปฏิบัติตามกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศในการร่วมรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะซึ่งเป็นศูนย์รวมของบุคลากร นิสิต ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะอีกด้วย ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ผู้แทนอธิการบดี) และคณะผู้บริหารคณะต่างๆเข้าร่วมงานพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง