พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2566


 สุรีย์พร    20 ก.ค. 2566     อ่านแล้ว 234


 

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความกตัญู โดยการน้อมรำลึกถึงบุญคุณของครู เพราะการไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ และเป็นการส่งเสริมการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่ เป็นครูผู้ประกอบพิธี โดยมีอาจารย์และศิษย์เก่าเป็นผู้บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ครับประกอบพิธีดังกล่าว ภายในงานมีคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบคุณภาพ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง