โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566


 สุรีย์พร    21 มิ.ย. 2566     อ่านแล้ว 235


 

 

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ใจความว่า
.
“ 4 ปีในมหาวิทยาลัย คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด งดงามที่สุดของนิสิตในฐานะคนวัยหนุ่มสาว ที่เกิดมาในยุคแห่งความท้าทาย และต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคนไปไกลมาก แม้เราจะเป็นคนตัวเล็กๆในขณะที่โลกก็จะขับเคลื่อนไปด้วย คนตัวเล็กๆเหล่านี้ ซึ่งการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ เป็นการเรียนรู้เรื่องผลงานสร้างสรรของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วรรณกรรม ภาษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เข้าใจความเป็นมนุษย์และหล่อหลอมให้นิสิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ....ขอต้อนรับนิสิตทุกท่านมาเป็นครอบครัวของเรา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”
.
จากนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละภาควิชา ได้ให้ข้อมูลแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยที่นิสิตควรทราบ อันจะเป็นแนวทางที่นิสิตใช้ยึดถือและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สามารถติดตามรับชมเทปบันทึกภาพพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Faculty of Humanities

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง