รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการต่างประเทศ และอาจารย์ผู้สอนวิชา ภาษาสเปน เข้าร่วมประชุมในงาน Thai-Spain Forum ครั้งที่ 1


 สุรีย์พร    23 มิ.ย. 2566     อ่านแล้ว 137


 

 

รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และ ดร.วรัญญา มอโท อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาสเปน เข้าร่วมประชุมในงาน Thai-Spain Forum ครั้งที่ 1 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมกับศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย และสถาบัน Casa Asia ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่มีลักษณะทางการระหว่างหน่วยงานรัฐสองฝ่ายที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เน้นรูปแบบการเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล และเสนอความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดแปซิฟิก การท่องเที่ยวและการสอนภาษาและวัฒนธรรมที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง