นิสิตสาขาวิชาภาษาพม่า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาพม่า ในงาน


 สุรีย์พร    10 ก.พ. 2566     อ่านแล้ว 202


 

 

อาจารย์วิจิตร คริเสถียร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำนิสิตสาขาวิชาภาษาพม่า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาพม่า ในงาน "งานวัดหรรษา မြန်မာဘုရားပွဲ" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมเมียนมา" ประจำปี 2566 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผการแข่งขันดังนี้
นางสาว สิริกัญญา เพชรคีรีสกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือภาษาพม่า
นายศิริวิทย์ กุลธรรมอนุตระ กับนางสาวชัญญานุช ขุนทอง นิสิตชั้นปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคําถามเกี่ยวกับประเทศเมียนมา
นางสาวสุดารัตน์ ทองอินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือภาษาพม่า
นางสาวอมรวรรณ คำสุข นิสิตชั้นปีที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งสุนทรพจน์ภาษาพม่า
นายปิยพงษ์ พรหมพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 รางวัลชมเชยการแข่งร้องเพลงภาษาพม่า
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง