การประกวดสุนทรพจน์ ชิงถ้วยรางวัล “วจนศิลป์นเรศวร” ครั้งที่ ๑


 สุรีย์พร    27 เม.ย. 2566     อ่านแล้ว 777


 

 

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญนักเรียนและครู-อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “รักษ์ภาษาไทย”

การประกวดสุนทรพจน์ ชิงถ้วยรางวัล “วจนศิลป์นเรศวร” ครั้งที่ ๑ และเงินรางวัลกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท

รอบคัดเลือก : ส่งผลงาน (คลิปวิดีโอ) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖ (ประกาศผลภายในวันเสาร์ที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๖

ที่เพจ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทางเว็บไซต์ www.human.nu.ac.th)

รอบชิงชนะเลิศ : วันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖ ณ ห้อง HU ๑๑๐๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรอกข้อมูลใน Link เพื่อสมัคร

https://bit.ly/3H4xAA7 (ระดับ ม.ต้น)

https://bit.ly/3Ln9xiE (ระดับ ม.ปลาย)

ดาวน์โหลดใบสมัครเเละรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกนจากคิวอาร์โคดในภาพ

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง