การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง


 ประธาน    12 เม.ย. 2566     อ่านแล้ว 173


 

 

ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเสนอชื่อและการเลือกตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง