นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาจีน ในโครงการ Chinese Culture Festival


 สุรีย์พร    17 ก.พ. 2566     อ่านแล้ว 382


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่เข้าร่วมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาจีน ในโครงการ Chinese Culture Festival โรงเตี๊ยมธารดอกท้อ ครั้งที่ 19 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 256 ที่ผ่านมา ซึ่งนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. นางสาวภัทราพร แก้วสาแสน ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานจีน
2. นายคมกริช ศรีคำขลิบ ชนะเลิศอันดับ 3การแข่งขันเล่านิทานจีน
3. นางสาวจุฑามณี ไชยนารถ ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันท่องบทกวีจีน
4. นางสาววิลาวรรณ อบเชย ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันท่องบทกวีจีน
5. นาย นิธิวัฒน์ มีเงิน ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
โดยมี Mr. Yang Bo อาจารย์ชาวต่างประเทศ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง