นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คว้าสามรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ หัวข้อ“ภาษาฝรั่งเศส กุญแจสู่ความสำเร็จ “


 สุรีย์พร    8 ธ.ค. 2565     อ่านแล้ว 330


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในงานกิจกรรมประจำปี ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งปีนี้จัดในหัวข้อ “ภาษาฝรั่งเศส กุญแจสู่ความสำเร็จ “ (Le français, la clé de la réussite !
สาขาวิชาได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 รายการ ซึ่งนิสิตได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการ ดังนี้
 
รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์
นางสาววารินทิพย์ พุฒดี นิสิตชั้นปีที่ 3
 
รางวัลที่ 1 การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส
นายคณิศร รุ่งสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 3
 
รางวัลที่ 3 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ประกอบด้วย
นางสาวจิราพร กุลสี นิสิตชั้นปีที่ 3
นางสาวสุกานดา ชูสุข นิสิตชั้นปีที่ 3
นายธนธรณ์ ทองผา บริสุทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3
นายวรวัฒน์ แก้วกันตี นิสิตชั้นปีที่ 2
นางสาวพรไพลิน งามนิล นิสิตชั้นปีที่ 2
 
โดยมี อาจารย์ Mélissa Gondel, Dr Jean-Philippe Babu และอาจารย์ Charly Longué เป็นที่ปรึกษากิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง